Planregels

Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Moskee Kortendijksestraat.

Artikel 14 Slotregels

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Moskee Burgemeester Schneiderlaan - Kortendijksestraat van de gemeente Roosendaal.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

De voorzitter, De griffier,